Att välja energiframtid

 

There Is No Tomorrow?

http://www.youtube.com/watch?v=VOMWzjrRiBg

Planetens gränser
Att välja energiframtid
Hög tid att välja nu. För det krävs visdom och politiskt mod.
Nedan presenteras några alternativ:

1. WWF. The Energy Report. Laddas ner på länk:
http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/climate_carbon_energy/energy_solutions/renewable_energy/sustainable_energy_report/

2. Zero Carbon Britain 2030. Brittiska regeringens kommission för hållbar
utveckling. Laddas ner på länk: http://www.zerocarbonbritain.com/

3. Greenpeace. The Advanced Energy Revolution. Två varianter:
Sverige. Laddas ner på länk:
http://www.greenpeace.org/sweden/se/rapporter-och-dokument/The-advanced-Energy-revolution/

Världen. Laddas ner på länk:
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2010/fullreport.pdf

4. Energimyndighetens plan för Sveriges elförsörjning till 2030. Laddas
ner via länk:
http://energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Ny-publikation-Energiforsorjningen-i-Sverige-ar-2030/

5. International Energy Agency (OECD:s energiorgan). World Energy Outlook
2011 (med plan fram till 2035). 18-sidig sammanfattning kan laddas ner på
länk:
http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2011/homepage/WEO2011_Press_Launch_London.pdf

Kommentar: IEA är ett mäktigt organ och deras årliga rapporter kan inte
förbigås i sammanhanget. Jämförelsematerial till t.ex. WWF och Greenpeace!

7. Falköpings kommun: Energi- och klimatstrategi 2011 - 2014 (med mål fram
till 2020). Laddas ner på länk:
http://www.falkoping.se/byggabomiljo/energi/energiochklimatstrategi.4.7865cfaf121d36819ec80007140.html

Kommentar: Falköpings kommuns mål och strategi när det gäller energi och
klimat är mycket intressant och deras ambitioner är höga jämfört t.ex. med
Energimyndighetens plan. Rekommenderas för läsning!