Riksdagen

Riksdagsmotioner och resultat av omröstning:

Motion 2011[1].lise.nordin oktoberdocx

motion_201011

 

Omröstning i riksdagen 11-04-27

Så är omröstningen i riksdagen över. Riksdagen röstade med Näringsutskottets förslag om marginell översyn av Minerallagen. Därmed föll förslagen om kommunalt veto mot prospektering samt förbud mot uranbrytning. Röstsiffrorna blev 174 röster för utskottet och 139 nej-röster. Samtliga mp, v och s röstade nej. Samtliga ledamöter från m,

fp, sd, c och kd röstade ja, förutom två c-ledamöter, Ulrika Carlsson från Skaraborg och Per Åsling från Jämtland, vilka både lade ner sin röst.

Partipiskan har vinit. Därmed blev det inget förbud mot uranbrytning i denna omgång. Inte heller något kommunalt veto mot uranprospektering.

Det som blev är att en utredning om en marginell ändring av Minerallagen tillsätts. Ändringen skall tillförsäkra markägare bättre information, information från prospekteringsbolaget när de skickar ut arbetsplan om att markägare har rätt att inom 3 veckor invända mot planen.

 

Omröstning i riksdagen 12-03-14

Någon ändring av minerallagen så att uranbrytning förbjuds i landet blev det inte vid riksdagens omröstning 14 mars. Det kändes rätt motstulet när alla, absolut alla, i c, kd, fp, m samt sd, röstade nej till ett förbud. Samtliga mp, v och s röstade för ett förbud mot uranbrytning.

Riksdagsmajoriteten hänvisade till sittande utredning!