Uranhistoria

Uranhistoria – Västgötabergen

1959 ”Svenska linjen” för kärnvapen och kärnkraft. Regeringsbeslut om att etablera en urangruva i Ranstad.
1965-1969 Provbrytning i Ranstad. Kraftig miljöpåverkan, olönsam brytning.
1975 LKAB: Projekt Ranstad 75. Ansökan om fullskalebrytning.
1976 Västgötabergens dag. Massdemonstrationer.
1977 Kommunalt veto i Falköping och Skövde stoppar vidare utvinning.
1984 Koncessionen upphör.
1980-talet till början av 2000-talet låga uranpriser
1991-1992 Ny minerallag. Den öppnar upp för exploatering från utländska bolag. Den nya minerallagen utgår från exploatörens intressen.
1993 Welcome to Sweden! Join the rush for base minerals. Don´t wait! SGU will give you information and assistance. (SGU=Sveriges geologiska undersökningar)
2003 Uranpriset skjuter i höjden.
2005 Svenska skifferaktiebolaget ansöker om undersökningstillstånd på Billingen-Falbygden. Avslag från Bergsstaten.
2006 Continental Precious Minerals ansöker om undersökningstillstånd på Billingen. Bergsstaten avslog ansökningarna.
2007 Continental ansöker om undersökningstillstånd för ytterligare områden
söderut, från Borgundaberget ner till Gisseberget. Bergsstaten överöses med yttranden om avslag från markägare, boende, föreningar. Kommunerna yrkar avslag. Länsstyrelsen yrkar avslag. Bergsstaten avslår Continetals ansökningar om undersökningstillstånd.
2008 Kammarrätten ger Bergsstaten bakläxa. CPM får sina undersökningstillstånd.
Tillståndstid: i norr 09-04-17 till 12-04-17, i söder 11-07-07 till 14-07-07.
Möjlighet till förlängning föreligger.
2010 I december skickar Continental ut arbetsplaner för provborrning på Billingen, 16 borrpunkter, till markägare. De flesta markägare säger nej.
2011 I juli är uranpriset nästan halverat sedan toppnoteringen 2007-2008.
2011 Fram till september har inga provborrningar skett och Continental har inte
inkommit till Bergsstaten med begäran om fastställan av arbetplanerna.
Bolaget säger att de skall ta enskild kontakt med markägare.
I södra området har inga arbetsplaner skickats ut.
2012 Nya arbetsplaner skickades ut till markägare i norra området, nästan identiska med de gamla.

2012 CPM ansöker i april till Bergsstaten om förlängning av undersökningstillstånden i norra området, Billingen.

2012 juni. Skövde, Falköpings och Tidaholms kommuner skriver, tillsammans med prospekteringsdrabbade kommuner i Jämtlands län, en artikel på SvD Brännpunkt, där man säger att CPM och andra bolag inte har något att hämta här, eftersom det kommunala vetot mot uranbrytning kommer att användas. Dessutom ett brev direkt till CPM med samma budskap.

2012 juni. Skövde kommun skriver ett yttrande till den pågående minerallagsutredningen där man föreslår att kommunens roll skall tydliggöras vid ansökan om undersökningstillstånd i kommunen. Ett sätt vore att införa ett kommunalt veto mot prospektering.

2012 oktober. Bergsstaten beviljar CPM förlängning av undersökningstillstånden i norra området, Billingen. Skövde kommun, Svenska Kyrkan samt ett 20-tal markägare överklagar.